Modrá beruška slaví druhé narozeniny

Komunitní centrum rodičů a dětí s poruchou autistického spektra s názvem Modrá beruška v pátek 12. června 2015 slavilo druhé výročí svého vzniku. Akce ve vědeckém zábavním parku VIDA! centre v Brně se zúčastnil náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Podle odhadů žije v České republice na 100 000 osob s poruchou autistického spektra (PAS). Autismus však neovlivňuje život jedné osoby, ale celé rodiny, ve které osoba s PAS žije. S odsuzováním okolí, s neadekvátní zdravotní a sociální péčí, se sociální izolací, s nezájmem těch, kteří by zájem mít měli, se tedy potýká až půl milionu obyvatel naší země. Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje organizace věnující se lidem s poruchami autistického spektra. Podpora se týká rané péče, denních stacionářů, osobní asistence, sociální rehabilitace či chráněného bydlení. Z letošního krajského rozpočtu se jedná o částku pro tyto organizace ve výši téměř 7,5 milionu korun, částky ze státní rozpočtu administrované Jihomoravským krajem pak představují dalších 13,5 milionu korun.
Kraj je také zřizovatelem Základní školy na Štolcově v Brně, největší školy na území České republiky věnující se výhradně vzdělávání žáků s autismem.