Asociace krajů: více hasičů i zlepšení informování v krizových situacích

Pod vedením hejtmana Michala Haška se uskutečnilo ve čtvrtek 11. června 2015 jednání odborné komise Asociace krajů ČR pro integrovaný záchranný systém. A to za účasti zástupců Bezpečnostní komise Svazu měst a obcí ČR.

„Šlo o historicky první setkání v této oblasti. Seznámili jsme se se záměrem vlády na zřízení dotačního fondu podporujícího dobrovolné hasiče, který doplní současnou škálu podpory z veřejných rozpočtů. Polovinu by poskytla vláda, druhá polovina by byla na územních partnerech v regionech – obcích, městech a krajích. Budeme rádi, když nový způsob začne fungovat od roku 2016,“ uvedl hejtman Michal Hašek po jednání. „Vnímáme potřebu posílení akceschopnosti policie i profesionálních hasičů – u nich nejméně o osm set na celém území České republiky,“ doplnil.

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky Drahoslav Ryba upřesnil, že většina nových hasičů by sloužila u výjezdových jednotek, další by se věnovali výkonu státní správy. Počet profesionálních hasičů v zemi by se měl do pěti let zvýšil na celkem 11 300 požárníků. Schází především hasiči do přímého výkonu služby, tedy k výjezdům do terénu. Navýšení počtu hasičů bude stát ročně přibližně 400 milionů korun.
„Kdy přesně bychom mohli mít početní stavy hasičů doplněny, to bude záležet na možnostech státního rozpočtu, popřípadě na možnostech rozpočtu ministerstva vnitra," upřesnil Ryba.

Druhým tématem byl systém informování samospráv ze strany Policie České republiky v případě krizových situací. „Dospěli jsme k dohodě, že základem bude předávání informací prostřednictvím systému KOPIS. Vznikne písemná dohoda mezi Hasičským záchranným sborem jako provozovatelem KOPISu, policejním prezídiem a územními samosprávami. Bude v ní definováno, jaké typy informací a kdy budou dostávat příslušníci územní samosprávy. Plně budeme ctít to, že uvolnění informací nesmí narušit průběh zásahu. Chceme, aby během měsíců vznikla jasná písemná dohoda a nastaven jednotný informační standard na celém území republiky,“ zdůraznil Michal Hašek.

Zástupce Svazu měst a obcí Vladimír Vlček upozornil na nutnost zasílání základních bezpečnostních informací v reálném čase.
foto JMKfoto JMKfoto JMK