Hejtman se seznámil s projektem logistického centra v Hodoníně

Se záměrem výstavby Multimodálního Logistického centra (MLC) ve středu 10. června 2015 seznámili hejtmana Michala Haška představitelé společností DOE Europe SE.

„Jedná se o projekt, který znamená velké mezinárodní překladiště. Půjde o kontejnerovou lodní dopravu, jež by se dostala od česko-slovenské hranice z Dunaje až k Hodonínu. Jde o nový záměr, se kterým se kraj musí seznámit, a to ve všech širších souvislostech. Musíme ho posoudit i z hlediska připravovaných Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Záměr svým záběrem přesahuje hranice Jihomoravského kraje. Oslovíme také hejtmany dalších krajů v České republice i na Slovensku. Jednat budeme také s oběma vládami, tedy českou i slovenskou, protože se jedná o strategickou záležitost s vazbou nejen na dopravní systémy, ale také na turistiku a cestovní ruch. Podle záměru tvůrců může být do budoucna i jednou z pojistek energetické bezpečnosti, například dodávkami zkapalněného plynu,“ uvedl hejtman Hašek.

Jednání se účastnil také radní Jiří Janda a starostka Hodonína Milana Grauová. Společnost DOE Europe SE navrhuje umístit předmětné logistické centrum na katastrálním území Hodonína, konkrétně v lokalitě Nesyt v plochách přiléhajících ke stávajícímu korytu přepouštěcího kanálu mezi řekami Morava a Kyjovka. Zásadním předpokladem pro realizaci MLC Hodonín musí být zlepšení dopravního systému města s cílem minimalizovat dopravní zatížení města. K dosažení tohoto cíle musí dojít mimo jiné ke kapacitnímu napojení MLC Hodonín na stávající železniční tratě, k urychlení vybudování plánovaného obchvatu Hodonína a v neposlední řadě k vybudování návazné vodní cesty z Hodonína k Dunaji.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK