Prohlášení hejtmana Michala Haška k pořádání letošního ročníku motocyklové Grand Prix ČR

Automotodrom Brno údajně dnes oznámil, že již nemá zájem organizovat Grand Prix ČR, a to ani letos. Sdělilo to město Brno. Tomuto sdělení města Brna o údajném nezájmu organizátora o Grand Prix ČR absolutně nerozumím, když z jednání zástupců státu, kraje a města minulý týden jasně vyplývá, že je možné letošní ročník Grand Prix ČR podpořit až 67 miliony korun z veřejných rozpočtů. Problém je tedy evidentně jinde než v penězích a je třeba se na něj ptát soukromého organizátora Grand Prix ČR. Klíčová je otázka tzv. veřejné podpory, kterou v loňském roce svým dopisem na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže otevřel ministr financí Andrej Babiš. České i evropské právo platí pro všechny veřejné subjekty, tedy pro stát, kraj i město bez rozdílu a nelze soukromé firmě „jen tak“ poslat veřejné peníze. Jihomoravský kraj byl od 9. dubna a je stále připraven poskytnout organizátorovi Grand Prix ČR za podmínky transparentního pořádání obratem 50 milionů korun. Zároveň znovu vyzývám vedení města Brna ke zveřejnění kompletního auditu hospodaření Automotodromu Brno a Grand Prix ČR.

 

Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje