Milion korun pro školu ve Vídni. Hejtman předal šek

Dar ve výši jednoho milionu korun předal v úterý 9. června 2015 hejtman Michal Hašek starostovi Školského spolku Komenský ve Vídni Karlu Hanzlovi. Poskytnutí daru schválilo krajské zastupitelstvo na svém zasedání 19. února 2015.

Hejtman Michal Hašek na slavnostním předání symbolického šeku konstatoval, že Jihomoravský kraj se školou Komenského ve Vídni spolupracuje cíleně a dlouhodobě. Poděkoval též za vstřícnost a spolupráci vídeňské radnici v čele s primátorem a zemským hejtmanem Michaelem Häuplem – osobní jednání Michala Haška a Michaela Häupla se uskuteční v dalším průběhu cesty jihomoravské delegace. V rámci slavnostního aktu předal velvyslanec ČR v Rakousku Jan Secheter čestná uznání dvěma žákyním školy za účast v mezinárodní výtvarné soutěži Lidice.

Účelem Školského spolku Komenský ve Vídni je zřizování, udržování a podpora mateřských, základních, středních, odborných a jazykových škol v Rakousku, které nabízejí vyučování v českém, slovenském a německém jazyce. Dar určený na provoz spolku navazuje na již dřívější příspěvek kraje v roce 2011 ve výši 40 tisíc euro.

„Spolek je zřizovatelem Komenského školy ve Vídni, která je jedinou českojazyčnou školou ve Vídni. Jedná se o tradiční – více než stoletou – instituci, na kterou je významně vázána česká menšina ve Vídni i v Dolním Rakousku. Jihomoravský kraj se rozhodl s přihlédnutím k pevným partnerským vztahům, které zde má, poskytnout tento mimořádný dar. Jsme rádi, že se můžeme podílet na vzdělávání mladé generace Čechů, kteří u našich sousedů po desetiletí žijí,“ konstatoval hejtman Michal Hašek.

V současné době navštěvuje v rámci Komenského školy ve Vídni mateřskou školu 105 dětí v 5 třídách, 149 žáků dochází do školy základní, v druhém stupni základní školy studuje 111 žáků a reálné gymnázium navštěvuje 80 studentů rozčleněných do čtyř tříd.

Školský spolek Komenský ve Vídni vznikl již roku 1872. Jeho založení bylo reakcí na zvětšující se počet českých obyvatel ve Vídni. Od počátku byla jeho účelem podpora vzdělávání dětí české menšiny. Největší počet žáků navštěvoval školy zřizované Školským spolkem Komenský ve Vídni v letech 1918 - 1945. Po roce 1945, kdy došlo k masovému návratu Čechů z Vídně zpět do Československa, počet žáků klesal. V době před rokem 1989 bojovala škola s existenčními problémy, nejnižší stav činil 120 žáků. K obratu v tomto trendu došlo po roce 1989.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK