Kraj zveřejňuje zápis z jednání ministerstev, kraje a města Brna k pořádání GP ČR

Jihomoravský kraj dává k dispozici zápis z jednání, které se uskutečnilo minulý týden mezi ministerstvy, Jihomoravským krajem a zástupci statutárního města Brna k pořádání GP ČR. Už v minulém týdnu zaznělo, že je připraveno 67 milionů korun (MŠMT 30 milionů, JMK 20 milionů, statutární město Brno 10 milionů a MMR 7 milionů) na podporu pořádání GP ČR v roce 2015. Zájem řešit z dlouhodobého hlediska pořádání GP ČR je možné pouze v případě transparentního zdokladování ekonomiky s ohledem na nutnost, že případná účast veřejných rozpočtů je možná při naplnění podmínek efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti vynakládání veřejných prostředků. Účastníci se shodli, že není možné využít veřejné prostředky na úhradu nákladů z roku 2014.

Jihomoravský kraj považuje za nepřijatelné vyjádření zástupce statutárního města Brna, který k auditu hrazeného z veřejných rozpočtů, jenž má údajně prokázat bezchybné hospodaření Automotodromu Brno, sdělil: „Audit však rozhodně není určen k masivnímu šíření, zveřejňování nebo k využívání jinými subjekty.“
 

Plný text zápisu ZDE (pdf, 644 kB)