Studijní návštěva kariérových poradců v Jihomoravském kraji

V sálu zastupitelstva Jihomoravského kraje se sešlo v pondělí 8. června 2015 více než sedmdesát odborníků z oblasti kariérového poradenství na mezinárodním setkání Cross Border pořádaném Centrem Euroguidance pod záštitou náměstka hejtmana Stanislava Juránka. Na půdě kraje přivítala účastníky z jedenácti zemí vedoucí odboru školství Hana Poláková.

První seminář Cross Border se konal v Brně již před deseti lety a věnoval se psychologickým metodám v kariérovém poradenství. Letošní 10. ročník se nesl v duchu tématu Poradenství překračující hranice. Účastníci se seznámili s příklady dobré praxe a regionální spolupráce v oblasti kariérového poradenství. Své služby představilo Centrum vzdělávání všem (CVV) a Kariérní centrum Masarykovy univerzity. Jedná se o výherce Národní ceny kariérového poradenství za rok 2014. „Centrum vzdělávání všem cenu obdrželo za otevřenou nabídku služeb široké veřejnosti. Jsme rádi, že toto ocenění odráží dostupnost naší odborné pomoci napříč regionem kombinovanou s individuálním přístupem. V tomto směru je vnímána podpora Jihomoravského kraje jako jedinečná,“ řekla vedoucí CVV Hana Rozprýmová.
Studijní návštěva byla úvodem třídenního semináře kariérových poradců, který se z Brna následně přesunul do rakouského Retzu.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK