Krajské finále dopravní soutěže mladých cyklistů se uskutečnilo ve Vyškově

V areálu vyškovské základní školy na Purkyňově ulici a na zdejším dětském dopravním hřišti se v pondělí 8. června 2015 uskutečnilo krajské finále dopravní soutěže mladých cyklistů. Přítomné soutěžící a organizátory pozdravil náměstek hejtmana Roman Celý.

Ve Vyškově se krajského finále, které se konalo pod záštitou hejtmana Michala Haška, účastnilo 64 dětí, které své dopravní znalosti a dovednosti srovnávaly ve dvou věkových kategoriích (10 – 12 let a 13 – 16 let).

Cílem soutěže je přispívat ke zvýšení efektivity dopravně výchovného působení ve školách, správnému a bezpečnému chování dětí v silničním provozu a ke snižování dopravní nehodovosti. Žáci si v rámci soutěže prohlubují a ověřují znalosti a dovednosti v uplatňování pravidel silničního provozu pro cyklisty, v technice jízdy na kole a v dalších dovednostech nezbytných k bezpečné jízdě na kole.

Více o soutěži naleznete na http://www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-soutez-mladych-cyklistu .

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK