Rodiny vyberou nejoblíbenější mateřské centrum

Celý červenec 2015 mohou rodiče s dětmi elektronicky hlasovat o nejoblíbenější mateřské centrum v Jihomoravském kraji. Tři vítězná centra si rozdělí částku čtyřicet pět tisíc korun.

Rada Jihomoravského kraje na své 105. schůzi vyhlásila Soutěž o nejoblíbenější mateřské centrum v Jihomoravském kraji pro rok 2015. Veřejné hlasování bude dostupné na internetových stránkách www.rodinnapolitika.cz  a bude probíhat od 1. do 31. července 2015. Na těchto webových stránkách bude zveřejněn profil každého mateřského centra. „Dát hlas bude možné nanejvýš třikrát denně po osmi hodinových intervalech. Výsledky hlasování budou uveřejněny v září letošního roku a nejlépe ohodnocená centra získají finanční odměnu v souhrnné výši čtyřiceti pěti tisíc korun“, uvedl Roman Celý, náměstek hejtmana.

Provozovatelé mateřských center se mohou registrovat od 8. do 26. června na webových stránkách rodinné politiky Jihomoravského kraje www.rodinnapolitika.cz/soutez-materska-centra . Jednotlivá centra vyplní elektronický formulář a zašlou ho garantovi soutěže. Garant si vyhrazuje právo konzultace uvedených informací, případně nezařazení organizace do soutěže. Mateřská centra do formuláře uvedou název, právní formu, webové stránky, činnost a specifika organizace, úvodní fotografie a případně i další fotodokumentaci. Nezbytné informace jsou také e-mail, telefon a kontaktní osoba, které nebudou zveřejněny.

Mateřská centra jsou nestátní neziskové organizace nabízející bezpečný veřejný prostor pro rodiny. Podporují mezigenerační soužití a prevenci sociálního vyloučení. Sociální práce mateřských center spočívá na principu svépomocných skupin. Jejich členové vzájemně spolupracují a aktivně se podílí na životě komunity a zlepšování životních podmínek. „Cílem soutěže je ohodnotit práci a poskytované služby mateřských center a rozšířit povědomí o jejich činnosti a významu,“ řekl náměstek Celý.