Hejtmani se znovu vyjádřili k neschopnosti ministerstva financí vybírat daně

Ministerstvo financí zveřejnilo přehled plnění státního rozpočtu za prvních pět měsíců letošního roku. Na daních stát vybral méně než za stejné období loňského roku.

Michal Hašek po jednání Rady AKČR na tiskové konferenci uvedl: „Přijali jsme dnes usnesení, které se týká ministerstva financí. My jsme byli před třemi měsíci ministrem financí Babišem před všemi členy vlády ujištěni, že otázka výběru daní je krátkodobá záležitost, která se bude zlepšovat. Je červen a situace se stále nezlepšuje. Chceme vyzvat pana ministra Babiše k jasnému postoji, jakým způsobem zlepší daňový výběr. Pokud vybere stát méně daní, budou mít problém jednotlivé kapitoly státního rozpočtu, protože daně jsou sdílené. Stejně tak méně peněz přichází i krajům a obcím. Musíme přehodnocovat některé rozpočtové priority, protože když nemáme naplněný rozpočet, nemůžeme realizovat plánované výdaje. Avizuji, že bude zájem vyvolat další společné jednání hejtmanů a vlády, které by mělo proběhnout ještě do začátku prázdnin. Je to velmi vážné téma v souvislosti s rozpočtem. Je otázka, zda ministr Babiš zajistí výběr daní podle prognózy, kterou nám poskytl.“

Směrem k ministerstvu vnitra mají hejtmani poznámku. „Na posledním jednání s ministrem vnitra Milanem Chovancem na Štiříně jsme byli ujištěni, že zůstane zachován počet poboček České pošty. Nicméně na vládě leží legislativní materiál, který navrhuje snížit počet poboček České pošty ze 3 200 na zhruba 2 100 poboček. S tímto záměrem Českého telekomunikačního úřadu nesouhlasíme a v této věci chceme jednat s ministrem vnitra a také s generálním ředitelstvím České pošty," uvedl Michal Hašek.

Hejtmani se také opakovaně vyjádřili ke kvótám na imigranty a znovu vyjádřili podporu stanovisku české vlády.