Muzea v Blansku a Boskovicích sjednotí krajskou síť

Sjednotit muzejní síť na území Jihomoravského kraje zřízením dvou příspěvkových organizací – Muzea Blanenska a Muzea Boskovicka. Takové doporučení pro zastupitelstvo projednali krajští radní 4. června 2015 na svém jednání.

„Kraj se na činnosti obou muzeí finančně podílí, jedná se o příspěvky na činnost i účelové dotace. Blanensko je jediné v kraji, kde nejsme zřizovatelem organizace muzejního typu. Což s sebou přináší nestandardní situace,“ zdůvodnil návrh radní Jiří Němec.
Jak vysvětlil, týkají se například archeologických nálezů. „Každý archeologický nález patří kraji. Je nutné jej tedy odevzdat do nejbližšího krajem zřizovaného muzea. Což v této oblasti byl problém,“ doplnil.
O možnosti zařadit muzeum v Blansku pod kraj jednal s městem hejtman Michal Hašek už na podzim roku 2014, kdy slíbil, že se po komunálních volbách k tomuto tématu rozhodně vrátí tak, aby organizace začaly fungovat od ledna 2016.
Příspěvky do muzeí se od roku 2004 pohybovaly v rozpětí 300 až 950 tisíc korun, pro rok 2015 byla schválena mimořádná dotace 800 tisíc korun pro každé muzeum.