Seminář pro poskytovatele sociálních služeb

Náměstek hejtmana Marek Šlapal ve čtvrtek 4. června 2015 zahájil v zasedacím sále krajského zastupitelstva informační seminář pro poskytovatele sociálních služeb.

Náměstek Šlapal přítomné informoval mj. o jednáních ve věci financování sociální péče v letošním roce, která vedou kraje s ministerstvy financí a práce a sociálních věcí. „Pokud budou nějaké finanční prostředky navíc, počítejte s tím, že budou rozděleny v září,“ uvedl náměstek Šlapal.
Zástupci obcí, krajských příspěvkových organizací a nestátních neziskových organizací byli na semináři seznámeni s pravidly řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.
foto JMKfoto JMKfoto JMK