Konference se věnovala podpoře pečujících

Náměstek hejtmana Marek Šlapal zahájil ve středu 3. června 2015 konferenci věnující se podpoře rodinných pečovatelů.

Konferenci, která se konala v zasedacím sále krajského zastupitelstva, organizovalo sdružení Klára pomáhá. Na programu byly příspěvky týkající se specifických životních situací pečujících, jako je péče o umírající či situace pečujících poté, co jim poskytování dlouhodobé péče skončí. Konferenční příspěvky a diskuse se soustředily rovněž na klíčovou otázku podpory a posilování odolnosti a soudržnosti pečujících rodin a jejich členů. Pozornost byla také věnována často opomíjeným psychologickým a duchovním rozměrům podpory pečujících.
„Jihomoravský kraj podporuje inovativní pohled na dlouho opomíjenou problematiku pečujících. Cílem je prosadit systematickou podporu rodinných pečovatelů ze strany státu a zlepšit jejich postavení v České republice. Proto jsme finančně a materiálně podpořili konferenci pořádanou sdružením KLÁRA pomáhá,“ uvedl náměstek Marek Šlapal.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK