Hejtman zamířil na Znojemsko

Hejtman Michal Hašek zavítal v úterý 2. června 2015 na Znojemsko. Svoji pracovní cestu zahájil spolu s krajskou radní Bohumilou Beranovou v Miroslavi, kde jednal s vedením města v čele se starostou Romanem Volfem.

V dalším průběhu návštěvy se jihomoravský hejtman seznámil s problémem sesuvu zdi v areálu zdejšího zámku a jeho nově zrekonstruovaným křídlem. Navštívil také místa, kde se připravuje projekt výstavby domova pro seniory. "Bavili jsme se o výstavbě nového krajského domova pro seniory s kapacitou cca 50 klientů, který v závislosti na získání podpory z ministerstva práce a sociálních věcí plánujeme postavit v letech 2016 - 2018. Prohlédl jsem si zrekonstruovanou část zámku i havarijní stav části zámecké zdi, kterou pomůže opravit Jihomoravský kraj. Dalšími tématy byla podpora hasičů a sportovního prostředí v Jihomoravském kraji či aktuální stav výstavby nového terminálu krajské integrované dopravy v Miroslavi," uvedl k jednání v Miroslavi hejtman Michal Hašek. Domov pro seniory Miroslav je jednou z dlouhodobě plánovaných investičních akci Jihomoravského kraje na rozšíření kapacit pobytových sociálních služeb pro seniory se zacílením pro nejpotřebnější.

Pracovní cesta hejtmana na Znojemsko končila ve Vranově nad Dyjí, kde se uskutečnilo jednání s 21 představiteli obcí regionu Vranovska. Diskutovalo se například o problematice dopravní obslužnosti obcí a měst Vranovska, stavu silnic nebo o fungování sociálních a zdravotních služeb v regionu.

foto JMKfoto JMKfoto JMK