Výstava přibližuje mistry tradiční rukodělné výroby na jižní Moravě

Radní Bohumila Beranová zahájila v úterý 2. června 2015 výstavu "Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje", která je k vidění ve foyer odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje do 23. června 2015.

„Jako ocenění práce a připomenutí dnes již zanikajících znalostí a dovedností připravili pracovníci Vlastivědného muzea Kyjov výstavu nesoucí název Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje. Výstava si klade za cíl především propagaci stejnojmenného krajského ocenění a oceněných tvůrců. Je také připomenutím lidských dovedností v minulosti běžných, dnes však postupně upadajících v zapomenutí,“ uvedla radní Beranová.
Titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje je určen lidovým řemeslníkům a výrobcům, kteří dosud uchovávají a praktikují pracovní dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby na území Jihomoravského kraje. Každoročně se uděluje vybraným nominovaným lidovým tvůrcům a řemeslníkům toto prestižní krajské ocenění jejich práce. V letech 2012-2014 bylo ocenění uděleno osmi rukodělným výrobcům. V roce 2015 budou předány další tři tituly, slavnostní předávání se uskuteční v neděli 14. června 2015 v Kunštátě v rámci Svátků řemesel.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK