Ministerstvo financí: Jihomoravský kraj hospodařil tradičně bez závažných nedostatků

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v pondělí 1. června 2015 převzal z rukou kontrolorů ministerstva financí Alexandra Višňáka a Václava Zoufalého zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Jihomoravského kraje za rok 2014.

Ze zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny závažné nedostatky uvedené v příslušném zákoně. „Znamená to, že kraj hospodařil v podstatě na jedničku. Drobné nedostatky jsme odstranili okamžitě. Těší mne, že Jihomoravský kraj patří podle názoru odborníků Ministerstva financí ČR tradičně ke krajům bez problémů s hospodařením. Vysoce hodnotí profesionální úroveň pracovníků krajského úřadu v oblasti ekonomiky a účetnictví. Věřím, že stejně úspěšný bude kraj i nadále,“ řekl hejtman Michal Hašek.
Kompletní zpráva o výsledku přezkumu bude součástí závěrečného účtu Jihomoravského kraje za rok 2014, který bude krajské zastupitelstvo projednávat 25. června 2015.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK