Noc kostelů již po sedmé

Hejtman Michal Hašek se v pátek 29. května 2015 zúčastnil ekumenického zahájení Noci kostelů v chrámu svatého Michala na Dominikánském náměstí v Brně.

Cílem akce, nad kterou hejtman Hašek také převzal záštitu, která má své začátky v Rakousku, je představit široké veřejnosti nenuceným způsobem křesťanskou víru a kulturu. Při Noci kostelů si návštěvníci mohou prohlédnout v chrámech a modlitebnách architekturu objektů, nahlédnout do krypt, věží, sakristií nebo klášterních zahrad. Program obsahuje také koncerty, divadelní představení, diskuse, výtvarné dílny i modlitby.
Noc kostelů kromě zajímavého programu a prohlídky jindy nepřístupných prostor (například chrámových věží či varhan) nabízí také možnosti setkání a rozhovorů na duchovní či kulturní témata. Do sedmého ročníku Noci kostelů se jenom v brněnské diecézi zapojuje 180, v celém České republice pak více než 1 400 chrámů a modliteben. V programu letošního ročníku se odráží 70. výročí konce druhé světové války a 600. výročí smrti Jana Husa.
Více informací o akci najdete na www.nockostelu.cz  .
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK