Podpora dobrovolných hasičů se zvýší

Mezi stěžejní body dnešního (28. května 2015) jednání ministra vnitra s hejtmany patřilo téma Hasičského záchranného sboru.

Předseda Asociace krajů ČR, Michal Hašek po jednání prohlásil: „Hasiči jsou pro nás páteří Integrovaného záchranného sboru, spolupracujeme jako hejtmani jak s profesionály, tak s dobrovolnými hasiči, a chtěl bych dnes ocenit záměr, který nám dnes předložil pan ministr vnitra. Jde o vytvoření fondu na národní úrovni, který by se podílel na financování potřeb dobrovolných hasičů. Je to věc, která v republice dlouhodobě chybí a zatím ji suplovaly kraje ze svého rozpočtu“.

Iniciativa ministra vnitra navrhuje spojit síly krajských a státního rozpočtu a také rozpočtů měst a obcí. Vznikl by tak fond, který by dlouhodobě umožnil spolehlivé financování činnosti dobrovolných hasičů. Ministr vnitra plánuje, že by ve fondu mohlo být v příštím roce až 600 milionů korun. Z těchto peněz by hasiči mohli například opravovat požární zbrojnice. Nynější projekty na podporu hasičů by přitom zůstaly zachovány. "Není to tak, že bychom to přelili z jedné kapsy do druhé, ale byly by to peníze navíc," upozornil ministr.

Předseda Asociace krajů Michal Hašek řekl, že nový fond je věcí, která dlouhá léta v ČR chybí a zatím podporu hasičů podle něj suplují především kraje. "Jsou tady nově evropské fondy, budeme rádi, když budou vyčerpány," uvedl Michal Hašek jeden z příkladů financování.