Asociace a Svaz: Problémů samospráv je celá řada, s vládou chceme nejdříve řešit ty akutní

Vyvolat jednání s vládou k otázce nedostatku lékařů. To je jeden ze závěrů dnešního (28. května 2015) jednání představitelů samospráv, které se uskutečnilo na Štiříně. Hejtmani a předsednictvo Svazu měst a obcí se shodli, že v příhraničních a horských oblastech je složité sehnat a udržet lékaře, zejména ty praktické, zubaře a gynekology. Předsedové obou organizací proto osloví příslušná ministerstva - zejména zdravotnictví, školství a financí - tak, aby se situace co nejdříve řešila.

„Je třeba, aby se regulovalo rovnoměrné rozmístění lékařů v území. Toho lze dosáhnout při uzavírání smluv s lékaři. Dnes je situace hodně složitá, průměrný věk praktických lékařů pro dorost je 58 let, polovina je přes šedesát a více lékařů odchází do důchodu, než vychází ze škol,“ řekl předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek.

„Dáváme si za úkol poslat společný dopis premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, aby se co nejdříve uskutečnilo společné jednání krajů a měst a obcí s ministry zdravotnictví, školství a financí. Rovněž je třeba řešit financování sociálních služeb. Letos na ně krajům bude chybět nejméně 700 milionů korun a je třeba, aby byly k dispozici v prvním pololetí, jinak by musela některá zařízení pro sociálně slabé lidi zavřít. Jednáme o tom s ministryní práce a ministrem financí,“ řekl předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek.

Debatovalo se také o sociálním bydlení. Pro města a obce je stávající znění koncepce nepřijatelné a problémy s ní včetně doplatku na bydlení mají i kraje. Společný postup se bude hledat v rámci pracovních komisí obou organizací. Podobně celá samospráva řeší evropské dotace, a to jak na zemědělské projekty, tak na měkké projekty z oblasti vzdělávání. Důležité je, aby na tyto oblasti šly do území potřebné peníze a obě organizace měly možnost ovlivňovat vyhlašování výzev. Došlo i na poplatky týkající se vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu.

„Je absurdní, že stát si pro sebe učiní výjimku, co se týče dálnic, ale veřejné správě říká: za vaši infrastrukturu zaplaťte,“ řekl předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek, kterého doplnil předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek: „I tady se shodujeme, že je vhodná změna. Proto se do prázdnin tématem všech poplatků budou zabývat odborné komise našich organizací, zanalyzují situaci a přijdou s konkrétním návrhem, jak poplatky řešit.“ Zazněl také příslib včera daný městům a obcím, že vláda zanalyzuje kontroly, kterým dnes podléhá samospráva. Dnes jsou často duplicitní, dokonce multiplicitní, a další kontrolní orgán – NKÚ – má přibýt. To se samosprávám nelíbí a volají po tom, aby se kontroly sjednotily. Chtějí proto požádat o společné jednání výboru pro veřejnou správu Sněmovny a Senátu.

„Obecně se kontrolám nebráníme, ale považujeme za nešťastné kontrolovat totéž různými subjekty, které docházejí k různým mnohdy nesprávným závěrům, jak potvrzují soudy,“ řekl předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek.

„Chci za kraje, a věřím, že i za svaz obcí a měst, říci, že se nebojíme žádné kontroly, jenom nechceme, aby v České republice byl pětkrát či vícekrát kontrolována stejná věc. Hospodaříme s veřejnými penězi a ty musí být jasně pod veřejnou kontrolou. Nicméně jsme také z ústavy definováni jako územní samosprávy, které mají určitou suverenitu, a my chceme, aby tato suverenita včetně suverenity rozpočtové byla respektována i například při výkonu kontrolní činnosti,“ řekl předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek.

Proto organizace vyzvaly ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera, aby v souladu s programovým prohlášením vlády připravil normu, která odstraní multiplicitu kontrol. Debatovalo se také o příspěvku na výkon státní správy. Od hejtmanů zaznělo, že za deset let přišly kraje o 8,1 mld. Kč, stát hradí pouze 64 % nákladů na přenesenou působnost. Proto Asociace požádala ministra vnitra řešení a požadavek se má projevit při projednávání rozpočtu. Obce a města o část tohoto příspěvku zase přišly v rámci důchodové reformy. Ta je dnes minulostí a peníze by se tam měly samosprávám vrátit. Poté je podle Svazu měst a obcí ČR důležité samosprávu financovat řádně a zavést výkonný model. 

foto JMKfoto JMKfoto JMK