Kraj rozšiřuje spolupráci s brněnskými vysokými školami

Rada Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem dnes 27. května 2015 v rámci svého výjezdního zasedání v Lednici jednala s představiteli brněnských vysokých škol.

Hlavním tématem jednání, které se uskutečnilo v prostorách Rybničního zámečku, byla podpora vysokého školství, vědy a výzkumu. Jak po jednání uvedl hejtman Michal Hašek, nechyběla ani diskuse k možnostem rozvoje spolupráce na konkrétních projektech jednotlivých škol. "Jednali jsme o Jihomoravském inovačním centru, Jihomoravském centru mezinárodní mobility, o programech SOMOPRO, což je unikátní projekt v ČR podporující příchod a setrvání zahraničních vědců. V příštích letech zde Jihomoravský kraj vynaloží 50 milionů korun, dalšími zhruba 50 miliony přispěje Evropská komise," upřesnil hejtman Michal Hašek.

Jak dodal, Jihomoravský kraj si zakládá na tom, že je regionem znalostním, spolupráce mezi regionem a akademickou sférou je jednou z nejvyšších priorit. „Jednali jsme o spolupráci v oblasti udržení a zvyšování kvality krajského středního školství, o možné pomoci vysokým školám v Brně v otázce vízových problémů při příchodu zahraničních vědců a profesorů i studentů. To je úkol, který budu řešit na zítra půdě Asociace krajů ČR s ministrem vnitra a také s ministrem zahraničních věcí. Mluvili jsme rovněž o spolupráci univerzit a kraje na praktických věcech, které vykonává veřejná správa. Masarykova univerzita nabídla konkrétní věci pro vzdělávání veřejné správy, pro spolupráci při debatě o další budoucnosti krajského zdravotnictví i o možné spolupráci na nové koncepci cestovního ruchu a turistiky na jižní Moravě. A to jak po stránce strategického dokumentu, tak i v praktických aspektech, jako jsou budoucí videoklipy o jižní Moravě, kde bychom rádi po dnešní debatě v radě zapojili jak odborníky na cestovní ruch, ale třeba i odborníky z JAMU,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek konstatoval, že ve vztahu ke zkvalitnění spolupráce s vysokými školami je podstatné začínat již u škol středních. „Snažíme se zvýšit kvalitu našich středních škol, a to přesně podle zaměření jednotlivých vysokých škol, které zde máme. Situace se oproti minulým létům posunula - nestačí jen v konkrétních oborech zakládat specializovaná centra - například ve strojírenství, stavebních nebo zemědělských oborech -, ale je zapotřebí, aby každá střední škola počítala s tím, že má svůj přesah právě směrem k vysokým školám. Domluvili jsme se dnes s představiteli vysokých škol, že se opět sejdeme a spolupráci, která již probíhá na některých školách, ještě rozšíříme,“ uvedl náměstek Stanislav Juránek.

Děkan lednické Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity Robert Pokluda ocenil, že se jednání vedení kraje s představiteli vysokých škol uskutečnilo právě na půdě jejich univerzity. „Jako příklad dobré spolupráce s Jihomoravským krajem vidím naše společné zaměření na rozvoj cestovního ruchu v regionu. Velmi si cením této spolupráce, jejíž důležitost vnímají obě strany. To je ta velká přidaná hodnota Jihomoravského kraje, kterou může nabídnout jak kraj samotný, tak právě vysoké školy,“ řekl Robert Pokluda, který uvedl, že získat do regionu špičkové zahraniční vědce a vědecké pracovníky je právě tou cestou, jak vědu prováděnou na vysokých školách v regionu povýšit na mezinárodní úroveň.

Představitelé kraje spolu se zástupci vysokých škol v dalším průběhu dne navštívili též Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity v Lednici. Hosty jednání jihomoravské rady bylo vedení Mendelovy univerzity, Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického, Univerzity obrany, Veterinární a farmaceutické univerzity a Janáčkovy akademie múzických umění.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK