Nový automobilový žebřík pro brněnské hasiče

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 22. května 2015 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí daru ve výši 7 milionů korun pro Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje na nákup automobilového požárního žebříku s dostupnou výškou minimálně 40 metrů.

„Jedná se o specializovanou hasičskou techniku, která ve městě Brně schází. Představuje to úhradu nákladů z jedné třetiny, třetinu zaplatí hasičům ministerstvo vnitra a o jedné třetině jedná Hasičský záchranný sbor se Statutárním městem Brnem. Žebřík by sloužil primárně pro město Brno při zásazích ve výškových budovách v Brně a nejbližším okolí. Ušetříme peníze, které byly původně vyčleněné na připomenutí patnáctého výročí vzniku krajské samosprávy a z takto ušetřených peněz poskytneme uvedený dar hasičům,“ řekl na tiskové konferenci hejtman Michal Hašek.