Integrační setkání Brno a Jižní Morava bez hranic

Náměstek hejtmana Marek Šlapal se ve čtvrtek 21. května 2015 zúčastnil integračního setkání s názvem Brno a Jižní Morava bez hranic na stadionu VUT v Brně.

Sportovního setkání se zúčastnilo více než 300 zdravých žáků základních škol města Brna a jejich postižení kamarádi. Jednalo se o další z více než 250 na sebe navazujících mezinárodních, republikových a regionálních sportovních, preventivních, charitativních a integračních akcí spojených s denní činností pro výše uvedené cílové skupiny a dále práce v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality mládeže ve spolupráci s krajským ředitelstvím Policie JMK. Ty jsou přímo navázány na každodenní práci projektu ve spolupráci se školami a zařízeními pro uvedené cílové skupiny. Za 16 let svého působení projekt uspořádal více než 2200 mezinárodních, republikových i regionálních akcí a setkání.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK