XIV. sněm Svazu měst a obcí

V Olomouci začal ve čtvrtek 21. května 2015 XIV. sněm Svazu měst a obcí. Účastníky dvoudenního sněmu, jehož se zúčastnili také členové vlády v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou, pozdravil předseda Asociace krajů ČR a jihomoravský hejtman Michal Hašek.

Ve svém vystoupení připomněl předloni podepsané memorandum o spolupráci Asociace krajů a Svazu měst a obcí a poukázal na aktuální problémy, které řeší krajské a obecní samosprávy – zejména čerpání evropských dotací v novém programovém období, problémy s výběrem daní na počátku letošního roku či budoucnost pobočkové sítě České pošty.
Sněm představuje celorepublikové setkání představitelů členských měst a obcí, které se schází jednou za dva roky. Volí se na něm Rada a Kontrolní komise Svazu a stanovují se priority pro období 2015-2017. Sněm se rovněž bude zabývat hospodařením Svazu a přijímat stanoviska k aktuálním problémům měst a obcí.
Akce se účastní zhruba 700 primátorů, starostů a zastupitelů. Sněmem schválené priority budou rozpracovány do akčního plánu, který projedná nová rada svazu na zasedání naplánovaném na 12. června. Členy Svazu měst a obcí je v současnosti více než 2600 obcí a měst v ČR.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK