Náměstek Celý zahájil konferenci Komory sociálních podniků

Náměstek hejtmana Roman Celý ve středu 20. května 2015 zahájil v prostorách krajského úřadu JMK v Brně na Cejlu 73 konferenci Komory sociálních podniků Střední školy Jihomoravského kraje vzdělávající žáky se zdravotním postižením & Sociální podniky.

V rámci konference představil Marek Juha Komoru sociálních podniků a její činnost, o aktivní politice zaměstnanosti v rámci Krajské pobočky Úřadu práce v Brně hovořil Josef Bürger. Zazněly zde rovněž informace o jihomoravských středních školách vzdělávající žáky se zdravotním postižením. V následné diskusi se představily jednotlivé sociální podniky, debatovalo se také o tržišti práce pro školy a sociální podniky. Bližší informace k tématu jsou na www.komora-socialnich-podniku.cz  .
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK