Kraj pomůže v Okrouhlé s vodou i s pořízením nového hasičského vozidla

V rámci svého výjezdu na Boskovicko ve středu 20. května 2015 zamířil hejtman Michal Hašek také do obce Okrouhlá.

Se starostou Bronislavem Šamšulou a zástupci obce jednal Michal Hašek například o problému zásobování obce vodou, se kterým má obec dlouholeté potíže - hejtman Hašek přislíbil představitelům obce v této věci pomoc kraje, kterou navrhne projednat krajským zastupitelům. Diskutovalo se též o problematice oprav silnic v regionu nebo o fungování místního sboru dobrovolných hasičů. V současné době místní sbor registruje na 98 aktivních členů, kteří se podílejí také na výchově skupiny mladých hasičů. Zastupitelstvo kraje se na svém dubnovém zasedání rozhodlo podpořit činnost zdejších hasičů a schválilo dotaci pro obec ve výši jednoho milionu korun na pořízení nového požárního zásahového vozidla.

foto JMK