První jednání pracovní skupiny péče o duševní zdraví v JMK

V prostorách brněnského sídla krajského úřadu se ve středu 13. května 2015 uskutečnilo z iniciativy náměstka hejtmana Marka Šlapala první setkání pracovní skupiny k tématu péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji (JMK).

Výsledkem jednotlivých setkání pracovních skupin bude následně nastavení systému péče o lidi s duševním onemocněním v JMK. Podpora komunitních služeb pro tuto cílovou skupinu představuje nejlepší prevenci nejen pro nemocné, ale i většinovou populaci.

Úvodního jednání se zúčastnili:
Mgr. Marek Šlapal – náměstek hejtmana JMK
MUDr. Jan Pfeiffer - předseda evropské expertní skupiny pro deinstitucionalizaci, člen CPT komise Rady Evropy, Konsultant mental health Europe
Ing. Michael Viereckl – pověřený koordinaci všech aktivit VZP k reformě
Ing. Kořínek Jiří - ředitel Regionální pobočky VZP Brno
MUDr. Milada Zimulová – náměstkyně ředitele Psychiatrické nemocnice Brno
PaedDr. Blanka Veškrnová – ředitelka Sdružení Práh
Ing. Tomáš Kadlec - zástupce IBM
Mgr. Jiří Šupa, PhD – vedoucí komunitního týmu Sdružení Práh
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK