Evropské regiony z oblasti zázemí velkých měst jednaly v Gentu

Ve dnech 10. - 12. května 2015 navštívil radní Antonín Tesařík Belgické království. V Gentu se za Jihomoravský kraj zúčastnil slavnostního podpisu zakládacích listin nové mezinárodní neziskové organizace PURPLE, která vznikla přeměnou ze stejnojmenné mezinárodní sítě. Následně se radní Tesařík zúčastnil jednání Generálního shromáždění PURPLE.

Zkratka PURPLE zastupuje slovní spojení Peri Urban Regions Platform Europe (evropská síť periurbánních regionů). Jejími členy jsou kromě Jihomoravského kraje regiony Maastricht-Hasselt-Aachen-Liège a Randstad v Nizozemsku, Mazovské a Velkopolské vojvodství v Polsku, Nord-Pas de Calais, Île de France a Rhône-Alpes ve Francii, region Flandry v Belgickém království, West-Midlands a South-East England ve Velké Británii, region Stockholm ve Švédsku, region Dublin v Irsku, a region FrankfurtRheinMain v Německu.

Periurbánní regiony jsou oblasti v zázemí velkých měst, jedná se o silně urbanizované regiony. Problematika periurbánních regionů se dotýká několika ústředních témat – zejména rozvoje venkova, regionálního rozvoje, životního prostředí a územního plánování. Aby mohla síť PURPLE co nejefektivněji plnit svoje úkoly, rozhodlo její generální shromáždění o její přeměně právě na mezinárodní neziskovou organizaci.

foto JMKfoto JMKfoto JMK