SOUTĚŽ CENA HEJTMANA JMK ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST VYHLÁŠENA - TERMÍN PŘIHLÁŠEK PRODLOUŽEN

V pondělí 11. května 2015 byl zahájen příjem přihlášek do nové regionální soutěže Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost. Soutěž má za cíl vyzdvihnout a ocenit aktivitu organizací, které si stanovují vysoké etické standardy a naplňují charakter dobrovolné angažovanosti ve prospěch životního prostředí a společnosti. Soutěž vyhlašuje Jihomoravský kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy a Radou kvality ČR.

Přihlášku společně s vyplněným dotazníkem lze zasílat do 31. srpna 2015.


Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty a organizace veřejného sektoru a obce, které působí na území Jihomoravského kraje.
Vítězové v jednotlivých kategoriích obdrží certifikát o vítězství v příslušné kategorii s právem užívání označení „Odpovědná organizace Jihomoravského kraje pro rok 2015“, které převezmou na slavnostním večeru v prostorách Multifunkčního centra zámku Lednice.

Podmínky soutěže jsou upraveny v Uživatelské příručce ZDE (pdf, 617 kB), vyhlášení soutěže je ZDE (doc, 300 kB), přihláška ZDE (doc, 167 kB), další přílohy ZDE (doc, 350 kB), ZDE (doc, 350 kB) a ZDE (doc, 350 kB).