Jihomoravský kraj podporuje počáteční vzdělávání

Jihomoravský kraj se stal v rámci programového období 2007 – 2013 Zprostředkujícím subjektem pro zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Za tímto účelem byly vytvořeny a schváleny globální granty, které mají za úkol finančně podporovat grantové projekty příjemců v oblasti vzdělávání. V rámci programového období byly globální granty (dále jen GG) v oblasti počátečního vzdělávání rozděleny na dvě etapy. Konkrétním nástrojem přidělování finančních prostředků v rámci globálních grantů byly jednotlivé výzvy.

V rámci první etapy ( 1. GG ) byly v průběhu let 2008 až 2011 vyhlášeny čtyři výzvy k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK. V rámci druhé etapy ( 2. GG ) byly vyhlášeny dvě výzvy, a to v roce 2011 a 2012. Zájem žadatelů o finanční podporu z OP VK byl značný a v každé výzvě vždy několikanásobně převyšoval finanční možnosti dané výzvy. Žadateli byli zejména školy a školská zařízení, vysoké školy, nestátní neziskové organizace, občanská sdružení a další organizace působící v oblasti vzdělávání.

Výsledkem 1. GG je 243 realizovaných projektů za více než 791 milionů korun připadajících na tyto projekty. V rámci 2. GG bylo 127 realizovaných projektů za více než 474 milionů korun. Jihomoravský kraj rozdělil mezi projekty všechny finanční prostředky, které měl k dispozici. Díky globálním grantům v rámci Prioritní osy 1 se dostalo do regionálního školství v Jihomoravském kraji více než 1,2 mld. korun.

V souvislosti s ukončením 2. GG pořádá Jihomoravský kraj závěrečný seminář 2. Globálních grantů Jihomoravského kraje s reg. čísly CZ.1.07/1.1.16, CZ.1.07/1.2.17 a CZ.1.07/1.3.41 realizovaných v prioritní ose 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Seminář se uskuteční ve středu 13. května 2015 od 8.00 do 16.00 hod. v budově Střední školy polytechnické, Brno, Jílová 36g.

Obsahem závěrečného semináře je shrnutí všech těchto 2. GG včetně jejich konečného vyúčtování, přínosu pro region a zejména pro příjemce. Součástí budou i příklady dobré praxe konkrétních příjemců. Na seminář je možné se přihlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který je umístěný na webových stránkách http://opvk.kr-jihomoravsky.cz/ .

foto JMK