Krajské zastupitelstvo schválilo dotace na letošní rok

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 30. dubna 2015 schválilo naprostou většinu dotací v rámci dotačních programů, které byly určeny krajským rozpočtem na letošní rok.

Zatímco v loňském roce bylo na dotace v rámci krajského rozpočtu určeno 256 milionů korun, v rozpočtu na rok 2015 kraj počítá s téměř 339 miliony. Největší nárůst zaznamenaly dotace poskytovatelům sociálních služeb v rámci takzvaného víceletého financování, kde jde o částku 93 milionů korun, což je v rámci kraje historicky nejvyšší částka.
Některé z dotačních programů doznaly letos dílčích změn. Například v dotačním programu pro začínající podnikatele, který byl v minulých letech zacílen na podporu okresů kraje, které byly nejvíce postiženy v oblasti sociální a také nezaměstnaností (Hodonín, Břeclav a Znojmo), mohou od letošního roku žádat o podporu začínající podnikatelé ze všech okresů. „Na základě jednání krajské koalice jsme díky přebytkovému hospodaření kraje v letech 2013 i 2014 schválili doporučení Zastupitelstvu kraje k navýšení letošních dotačních titulů na základě vyhodnocených žádostí tak, abychom podpořili co nejširší spektrum žadatelů, např. ve sportu z původních 10 na 35 milionů korun, v Programu rozvoje venkova z 30 na 35 milionů korun. Inovovali jsme též podmínky v oblasti podpory sportu – vedle standardní podpory oddílům jsme zařadili také možnost financování jejich provozu,“ uvedl hejtman Michal Hašek.


Schváleny byly dotace v rámci těchto dotačních programů:
- Dotační program „Zdravé obce, města, mikroregiony JMK“
- Dotační program na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji pro rok 2015
- Dotační program pro oblast protidrogových aktivit pro rok 2015
- Dotační program na neinvestiční dotace pro oblast prevence kriminality v roce 2015
- Dotační program na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví
- Dotační program „Podpora rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2015
- Dotační program „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2015
- Dotační program „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2015“
- Dotační program „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2015“
- Dotační program „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2015“
- Dotační program „Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK“ pro rok 2015
- Dotační program „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ pro rok 2015
- Dotační program „Podpora včelařství“ pro rok 2015
- Dotační program Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2015
- Dotační program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 2015
- Dotační program „Muzejní noci a noci kostelů 2015 v Jihomoravském kraji“
- Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele pro rok 2015
- Dotační program Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2015
- Dotační program Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na období 2013 - 2016


Podrobnosti o počtu podaných žádostí a počtu subjektů, kterým byly žádosti schváleny včetně celkové částky v jednotlivých dotačních programech je ZDE (xls, 40 kB), další informace o jednotlivých dotačních programech JMK jsou zveřejněny na dotačním portálu JMK: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/  .