Kraj podpořil nemocnice v Blansku a Boskovicích

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 30. dubna 2015 podpořilo nemocnice v Blansku a Boskovicích - vždy částkou 4 miliony korun.

„Nemocnici Blansko byla schválena dotace ve výši 4 miliony korun na rekonstrukci příjezdové plochy pro sanitní vozy, které přepravují pacienty k bezbariérovému vstupu do nemocnice. Poskytnutá dotace bude dále použita na pořízení nových plně automatizovaných vstupních dveří a úpravu schodišťového ramene. Součástí plánovaných investičních nákladů nemocnice je také modernizace informačních technologií,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Dotace ve výši 4 miliony korun byla schválena rovněž Městu Boskovice. Město tyto prostředky využije na podporu projektu Nemocnice Boskovice. Půjde konkrétně o rekonstrukci elektroinstalace lůžkového traktu a rekonstrukce střechy objektů, které jsou majetkem města. Cílem projektu je rekonstrukce hlavních napájecích rozvodů silnoproudu pro lůžkovou část a komplement, včetně nového hlavního rozvaděče pro lůžkovou část a rekonstrukce střechy nad objektem mikrobiologie, kde bude provedena celková výměna střešní krytiny, poškozených částí krovů a rozšíření střechy nad stávající rampou objektu.