Zastupitelé rozhodli o zřízení příspěvkové organizace Nemocnice Hustopeče

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 30. dubna 2015 schválilo zřízení nové příspěvkové organizace Jihomoravského kraje s názvem „Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace“ ke dni 1. května2015 za účelem poskytování zdravotních služeb.

Jihomoravský kraj garantuje po převzetí hustopečské nemocnice, že v ní zůstane zachováno veřejné zdravotnictví - to znamená rozsah zdravotních služeb tak, jak jsou poskytovány teď. „Je to minimum, které do budoucna vidíme, spíše budeme hledat další cesty, jak zatraktivnit nabídku poskytování veřejných zdravotních služeb. Nemocnice zůstane dál pevně spojena s regionem Hustopečska, Jihomoravský kraj ji přijme do sítě krajských zdravotnických zařízení. Zachraňujeme tím tuto nemocnici jako součást veřejného zdravotnictví,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Jihomoravský kraj počítá s převzetím nemocnice a její další využití pro lůžkovou péči včetně následné péče a zdravotně-sociálních lůžek, v objektu bude dále poskytována ambulantní péče. Jak uvedl náměstek hejtmana Marek Šlapal, v současné době jsou zpracovávány smluvní dokumenty, které je zapotřebí uzavřít před vlastním převodem majetku na Jihomoravský kraj v souvislosti s převedením závazku provozování objektu nemocnice k poskytování zdravotních služeb. “Usnesením dáváme najevo, že stojíme o to, aby péče v této nemocnici byla poskytována nadále,“ řekl náměstek Šlapal.

Plánované datum převzetí vlastního provozu nemocnice Jihomoravským krajem je 1. červenec 2015. V následujícím období je potřebné zajistit další organizačně-právní, technické a administrativní kroky spojené se zahájením provozu nemocnice jako krajské příspěvkové organizace. Součástí těchto kroků je zejména zapsání příspěvkové organizace do obchodního rejstříku, oznámení vzniku příspěvkové organizace do Ústředního věstníku České republiky, výběr a jmenování statutárního orgánu, sjednávání pracovních poměrů, zapracování do rozpočtu kraje pro následující kalendářní rok.

foto JMK