Schválena Dohoda o navázání přátelských vztahů mezi provincií Guangdong a Jihomoravským krajem

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 30. dubna 2015 schválilo uzavření Dohody o navázání přátelských vztahů na úrovni provincie a kraje mezi provincií Guangdong z Čínské lidové republiky a Jihomoravským krajem.

„Spolupráce obou regionů by probíhala zejména v oblastech ekonomiky, obchodu a investic, zemědělství, strojírenské výroby, vědy, technologií a inovací, vzdělávání, lidských zdrojů, kultury a cestovního ruchu. Obecně by měla podpořit společnou prosperitu a rozvoj a pro jihomoravskou ekonomiku by mohla být velkým přínosem,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Celý.
Provincie Guangdong má cca 100 000 000 obyvatel a je nejbohatším regionem Čínské lidové republiky s největším HDP (HDP Provincie Guangdong je přibližně stejný jako HDP Turecka či Indonésie) a přispívá kolem 12 % do národní hospodářské produkce. Ve světě je tato provincie známa především díky svým tradičním řemeslným výrobkům. Těžký průmysl se orientuje na zpracování kovů, výroby strojů, stavbu lodí a hornictví. Oblast delty Perlové řeky s hlavním centrem, kterým je město Shenzhen, dnes patří mezi největší výrobce informačních technologií na světě a kromě samotné výroby je stále častěji i místem inovací.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK