Michal Hašek a Jan Kroupa jednali o dopravní infrastruktuře v kraji

Hejtman Michal Hašek se ve středu 29. dubna 2015 sešel s generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Janem Kroupou a ředitelem Závodu Brno Davidem Fialou.

„Jednali jsme o aktuálním stavu a výhledu významných dopravních staveb státu na území Jihomoravského kraje. Postupně jsme probírali komunikace D1, D2, R52 Brno-Vídeň, I/53 Pohořelice-Znojmo, silnice I/43 Brno-Svitavy, I/51 Hodonín obchvat, obchvaty Znojma a Břeclavi. Konzultovali jsme také postup přípravy nových Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a harmonogram rozhodnuti krajského zastupitelstva o variantách významných dopravních koridorů,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Na jednání, kterého se zúčastnil také náměstek hejtmana Zdeněk Pavlík a vedoucí odboru rozvoje dopravy Krajského úřadu JMK Rostislav Snovický, generální ředitel Jan Kroupa informoval, že letos bude zahájena stavba obchvatu Lechovic a druhá etapa obchvatu Znojma. „Na obchvatu Břeclavi byly v tomto měsíci zahájeny výkupy pozemků, budou prováděny letos rozsáhlé opravy silnice I/52 v úseku Rajhrad - Pohořelice, stejně jako na silnici I/53 Pohořelice – Znojmo. Dokončují se přípravné práce na úseku Velkého městského okruhu v Brně Žabovřeská, kde mají být v příštím roce zahájeny stavební práce. Co se týká úseku R 52 v úseku státní hranice – Mikulov, zde je předpoklad, že stavební práce začnou v roce 2017,“ řekl ředitel Jan Kroupa.
Zástupci ŘSD se dohodli s hejtmanem na pravidelných koordinačních schůzkách s náměstkem Zdeňkem Pavlíkem a vedoucím odboru rozvoje dopravy Rostislavem Snovickým. Na nich by se řešila například koordinace uzavírek při opravách jednotlivých komunikací. Hejtman nabídl technickou a organizační pomoc při výkupu pozemků na připravovaných stavbách.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK