Náměstek hejtmana Celý navštívil vyškovské shromáždění delegátů okresní hospodářské komory

Ve středu 29. dubna 2015 se ve Vyškově uskutečnilo Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Vyškov. Za Jihomoravský kraj delegáty pozdravil náměstek hejtmana Roman Celý.

Mezi přítomnými na shromáždění nechyběli zástupci úřadů práce a také představitelů měst okresu Vyškov. Hospodářská komora České republiky je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, sdružuje se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR. Okresní hospodářská komora Vyškov vznikla na základě zákona v roce 1994 a v současnosti sdružuje na sedmdesát členů.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK