Hejtman Hašek ocenil příslušníky IZS za nasazení při loňských sesuvech půdy

Hejtman Michal Hašek ve středu 29. dubna 2015 v areálu Multifunkčního centra zámku v Lednici předal ocenění příslušníkům jednotlivých složek Integrovaného záchranného s systému JMK a dalších institucí za pomoc při likvidaci škod po loňských sesuvech půdy na jižní Moravě.

„Scházíme se v době, kdy si připomínáme 70 let od konce druhé světové války. Vzpomínáme na hrdinství těch, kteří tehdy nasazovali své životy a padli. Novodobými hrdiny jste pro mne Vy, kdo každodenně ve službě nasazujete to nejcennější, Váš život a Vaše zdraví, abyste pomohli. Loni v září to nebyla jednoduchá věc. Společně jsme už dříve zvládali povodně a evakuaci při nich, tentokrát však šlo o úplně novou situaci pro všechny z nás. Jsem velmi rád, že jsem společně vše zvládli. Chci z tohoto místa poděkovat všem, kteří během loňského podzimu zde prožili v turnusech třicet dnů velmi tvrdé a namáhavé práce. Jsme krajem, kde si lidé váží Vašeho nasazení. Dnes několika desítkám z Vás předám krajské vyznamenání. Berte to jako symbol a poděkování nejkrásnějšího kraje v České republice, kde jste pomohli ochránit lidské životy, zdraví a soukromý i veřejný majetek. Děláte to každý den. Věřím, že pro většinu z Vás je práce nejen zaměstnáním ale také celoživotním posláním. Vážím si toho a vím že kdykoliv bude třeba řešit na jižní Moravě nějakou mimořádnou událost, že se na Vás kdykoliv mohu spolehnout. Ještě jednou Vám velmi děkuji za pomoc při loňských sesuvech,“ řekl hejtman Hašek.

Medaile Jihomoravského kraje z rukou hejtmana převzalo na osm desítek hasičů, policistů, záchranářů, vojáků, pracovníků krizového řízení, zástupců samosprávy a dalších institucí, kteří se podíleli na likvidaci škod po zářijových sesuvech půdy na Břeclavsku.

V polovině září loňského roku extrémní přívalové srážky v okolí vodní nádrže Nové Mlýny způsobily sesuvy půdy v obcích Strachotín, Dolní Věstonice, Bulhary a Pavlov. Poté hejtman Michal Hašek vyhlásil stav nebezpečí, který trval měsíc. Po dobu plnění krizových opatření byl zpevněn svah nad rodinnými domy v ulici Sklepní s dočasnou evakuací obyvatel v obci Strachotín, byl zabezpečen sesuv svahu se silnicí spojující obce Dolní Věstonice a Pavlov, s nutností vyklizení rybářského kempu v obci Dolní Věstonice. Současně vznikla provizorní spojnice pro dopravní obslužnost mezi obcemi Dolní Věstonice a Pavlov. Taktéž v obci Bulhary byl dočasně zpevněn svah pod rodinnými domy na břehu řeky Dyje a vznikla provizorní panelová spojnice přes zahrádkářskou kolonii k dovozu stavebního materiálu.
Náklady na odstranění škod v období vyhlášeného stavu nebezpečí dosáhly přibližně 12 milionů korun. Předběžný odhad nákladů na obnovu majetku v tomto území postiženém živelnou pohromou byl pak vyčíslen na téměř sto milionů korun. Celkem 44 osob muselo být na několik dnů evakuováno ze svých domovů. Na záchranné a likvidační práce bylo od počátku události nasazeno průběžně celkem přibližně 830 profesionálních a 420 dobrovolných hasičů, dále více než 420 policistů, 60 členů panelu nestátních neziskových organizací kraje a také pracovníci krizového řízení Jihomoravského kraje i obcí s rozšířenou působností.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK