Střední škola v Brně na Charbulově slaví sedmdesátiny

Sedmdesát let od založení si ve středu 29. dubna 2015 připomněla Střední škola potravinářská, obchodu a služeb v Brně na Charbulově. Oslav se zúčastnili hejtman Michal Hašek, náměstci hejtmana Stanislav Juránek a Zdeněk Pavlík a radní Jiří Janda.

Hejtman Hašek ve svém vystoupení uvedl, že absolventi školy se uplatnili v řadě oborů nejen v Brně, ale také na mnoha místech naší republiky. „Při prohlídce školy jsem viděl spoustu šikovných mladých lidí a odborných učeben. Chci popřát do dalších let, aby i nadále měla vynikající učitele, zaměstnance i absolventy," řekl hejtman Hašek. Náměstek hejtmana Stanislav Juránek poděkoval škole za akce, na kterých se podílí a zdůraznil, že škola na Charbulově je největší střední školou v České republice.


Jihomoravský kraj je zřizovatelem školy od roku 2001. Od 1. července 2012 se  Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova 106 sloučila se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm obchodním Brno, Jánská 22. V současnosti zde studuje přibližně 2400 studentů.
Dnešní vzdělávací nabídka školy zahrnuje tyto vyučované obory vzdělání: tříleté (učební) obory: Pekař, Cukrář, Řezník – uzenář, Výrobce textilií, Kuchař – číšník, Prodavač, Aranžér, Kadeřník, čtyřleté (studijní) obory: Fotograf, Ekonomika a podnikání, Gastronomie, Hotelnictví, Cestovní ruch, Obchodník, Kosmetické služby, nástavbové obory: Podnikání.
Odborný výcvik je zajištěn v sídle školy, na odloučených pracovištích a na základě smluv v několika brněnských hotelích (International, Continental, Voroněž, Holiday Inn, Velká Klajdovka, Myslivna, …) a prodejnách (Globus, Albert, …).
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK