Břeclavský železniční uzel prošel celkovou přestavbou

Modernizace železničního uzlu Břeclav je hotova. V úterý 28. dubna 2015 byla Správou železniční uzavřena druhá etapa jeho celkové rekonstrukce. Slavnostního zakončení prací na významném železničním uzlu se v Břeclavi za Jihomoravský kraj zúčastnil náměstek hejtmana Zdeněk Pavlík spolu s radním Jaroslavem Parolkem.

Uzel Břeclav má na domácí železnici mimořádné postavení, protože se v něm sbíhá 1. a 2. tranzitní koridor a je současně pohraniční přechodovou stanicí do Rakouska a na Slovensko. Celkové náklady na jeho rekonstrukci dosáhly jedné miliardy korun, na financování prací přispěla Evropská unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Stavební práce, investorem kterých byla Správa železniční dopravní cesty, trvaly dva roky.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK