Zpráva o stavu požární ochrany v Jihomoravském kraji za rok 2014

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 27. dubna 2015 vzala na vědomí zprávu o stavu požární ochrany v Jihomoravském kraji za rok 2014.

Uvedená zpráva hodnotí stav požární ochrany na úseku státního požárního dozoru, úseku preventivně výchovné činnosti a dále vyhodnocuje záchranné a likvidační práce se zaměřením na integrovaný záchranný systém, operační řízení, jednotky požární ochrany, stav techniky a vlastní zásahovou činnost v roce 2014. Ve zprávě jsou rovněž uvedeny základní informace o Hasičském záchranném sboru Jihomoravského kraje a závěr zprávy je věnován koncepčním úkolům sboru.
Plný text zprávy ZDE (doc, 1,72 MB)