Výsledky soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2014“ schváleny

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 27. dubna 2015 schválila výsledky soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2014“.

Hlavním vítězem jihomoravské krajské soutěže o nejlépe opravenou památku regionu za loňský rok se stal katolický kostel v Lipovci na Blanensku. Na druhém místě v kategorii velkých staveb skončil historický dům ve Znojmě. Z drobných staveb vyhrála kaple Panny Marie Sněžné na vrchu Santon nad slavkovským bojištěm a z děl výtvarného umění dvě zrestaurované sochy v kostele svatého Václava v Hustopečích. Podrobné výsledky s hlasy pro jednotlivé památky jsou ZDE (doc, 33 kB), další informace jsou na http://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/.

Od 16. března do 10. dubna 2015 bylo možné hlasovat prostřednictvím SMS zpráv v osmém ročníku soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje 2014“.

Celkem 29 památek soutěžilo o ceny ve třech kategoriích:
1. velké stavby (hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze, hospodářské dvory,...)
2. díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby,…), při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování
3. drobné stavby (lidové stavitelství, kapličky, zvoničky, boží muka, …).
Souhrnná částka ve výši 300 000 Kč bude podle počtu získaných hlasů rozdělena následovně: v 1. kategorii budou oceněna první dvě místa částkou 150 000 Kč a 50 000 Kč, ve 2. a 3. kategorii vítězové získají po 50 000 Kč.

Rada současně rozhodla o udělení dvou zvláštních cen ve výši 25 tisíc korun – první pro Základní článek hnutí Brontosaurus Modrý kámen, majiteli kulturní památky Železárna Stará huť - část Seník. Byla oceněna především dlouhodobá snaha zájmového sdružení zaměřeného na práci s mladými lidmi o záchranu historicky cenné části areálu v Josefovském údolí se záměrem jejího dalšího využití.

Druhá zvláštní cena je určena pro fyzickou osobu - vlastníka památky, která soutěžila v posledních pěti ročnících soutěže. Ctirad Drápal, majitel vodního mlýna Rybníky, dlouhodobě opravuje vlastním úsilím kulturní památku po svých předcích, této soutěže se účastní opakovaně a památku opravuje vždy příkladně.