Konference na téma Komplexní péče o děti s popálením

Náměstek hejtmana Marek Šlapal v sobotu 25. dubna 2015 v prostorách brněnské fakultní nemocnice zahájil konferenci na téma Komplexní péče o děti s popálením. Konferenci pořádala Obecně prospěšná společnost Popálky ve spolupráci s Klinikou popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno.

Cílem sobotní osvětové akce bylo informovat rodiče dětí, mladé lidi a dospělé po úraze popálením a širokou veřejnost o ošetřovatelské péči, poúrazové léčbě a následné rehabilitaci. Jak konstatoval náměstek hejtmana Marek Šlapal, Jihomoravský kraj vnímá význam činnosti obecně prospěšné společnosti Popálky a proto v loňském roce zahájil její pravidelnou finanční podporu. Na konferenci vystoupili odborníci z Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie brněnské fakultní nemocnice a také zástupci Zdravotnické záchranné služby JMK. Součástí konference byl i praktický workshop, zazněly zde například také informace o působení zdravotních klaunů ve fakultní nemocnici a fungování organizace Zdravotní klaun, o. p. s.

Podrobnosti o tématu naleznete na http://www.popalky.cz/ .

foto JMKfoto JMKfoto JMK