Hejtman Hašek se zúčastnil oslav 70. výročí osvobození obce Starovičky

Hejtman Michal Hašek se v sobotu 18. dubna 2015 zúčastnil oslav 70. výročí osvobození obce Starovičky na Hustopečsku.

Součástí oslav byl pietní akt u Památníku osvobození. Hejtman Hašek zde položil květinové dary. V proslovu při pietním aktu mj. vyzdvihl statečnost vojáků Rudé armády, kteří osvobodili Starovičky. Následovala historická bojová ukázka, která připomenula hrdinství tehdejších tankistů-rudoarmějců v čele s Ivanem Stěpanovičem Mirenkovem, držitelem nejvyššího válečného vyznamenání Hrdina Sovětského svazu.

Starovičky byly osvobozeny 15. dubna 1945, díky rychlé a odvážné akci sovětských jednotek beze ztrát na životech obyvatel a bez větších škod na majetku.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK