Rada jednala o novém monitorovacím a dorozumívacím systému protipovodňové ochrany v kraji

Na návrh hejtmana Michala Haška v pondělí 13. dubna 2015 Rada Jihomoravského kraje jednala o projektu vybudování nového monitorovacího a dorozumívacího systému protipovodňové ochrany Jihomoravského kraje.

„Předpokládám oslovení všech měst a obcí v kraji s tím, že komplexní projekt by zastřešil Jihomoravský kraj ve spolupráci se státním podnikem Povodí Moravy. Z fondů Evropské unie je možné získat na nový varovný systém 85 % podporu, zbývající 15 % by uhradil Jihomoravský kraj. Projekt by vznikl v koordinaci kraje a jednotlivých měst a obcí. Záměr vychází z mých dosavadních zkušeností při řešení plošných i lokálních povodní na jižní Moravě a má sloužit zvýšení bezpečnosti občanů kraje a protipovodňové ochraně měst a obcí,“ uvedl hejtman Michal Hašek.
foto JMK