Hejtman Hašek se zúčastnil krajského shromáždění dobrovolných hasičů

Hejtman Michal Hašek se v sobotu 11. dubna 2015 zúčastnil shromáždění okresních sdružení dobrovolných hasičů v Brně-Holáskách.

Hejtman ve svém vystoupení mimo jiné přítomné delegáty seznámil s výsledky nedávného štábního cvičení Blackout JMK 2015, které vyzkoušelo součinnost jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému a to včetně dobrovolných hasičů při dlouhodobém výpadku elektrické energie velkého rozsahu. Michal Hašek delegáty shromáždění informoval také o podpoře Jihomoravského kraje sborům dobrovolných hasičů - letos kraj podporu dobrovolným hasičům navýšil na 50 milionů korun a z těchto prostředků je možné nyní opravovat také hasičské zbrojnice.
Michal Hašek také připomněl před rokem podepsané Memorandum o spolupráci Jihomoravského kraje a krajského Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jihomoravský kraj se tímto memorandem zavázal poskytovat finanční podporu k zajištění činnosti sdružení, přičemž její konkrétní výše je vždy stanovena v rámci rozpočtu Jihomoravského kraje na příslušný kalendářní rok. Memorandum o spolupráci je uzavřeno na dobu 5 let. Díky uzavření memoranda je možné lépe zabezpečit chod organizace na krajské i na okresních úrovních a rozšířit počet konaných akcí či aktivit jednotlivých sborů dobrovolných hasičů na jižní Moravě.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK