Hejtman Hašek informoval společnosti Dorna a Automotodrom o návrhu trojstranné smlouvy při pořádání Grand Prix

Hejtman Michal Hašek v pátek 10. dubna 2015 informoval dopisem vedoucí představitele společností Dorna Sports, S.L. a Automotodrom Brno, a.s. o výsledku zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného 9. dubna 2015.

Krajské zastupitelstvo významnou většinou hlasů schválilo uzavření trojstranné smlouvy o spolupráci Jihomoravského kraje a uvedených společností při pořádání motocyklové Grand Prix České republiky. Po zvážení všech okolností a podrobných právních analýzách Jihomoravský kraj dospěl k závěru, že toto je jediné reálně možné a právně konformní řešení.

Jak hejtman uvedl v těchto dopisech, uvedená smlouva bude právním základem pro poskytnutí finančních prostředků ve výši 50 milionů korun (a to 30 milionů korun z dotace ze státního rozpočtu vázané podmínkami rozhodnutí a 20 milionů korun z rozpočtu kraje) na pořádání letošního ročníku Grand Prix České republiky.
Současně hejtman Hašek zaslal podepsané návrhy smluv v českém i anglickém jazyce k podpisu předsedkyni představenstva Automotodrom Brno, a.s., Ivaně Ulmanové. Následně budou zaslány k podpisu společnosti Dorna Sports, S.L.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK