Na podporu motocyklové Grand Prix ČR směřuje 50 milionů korun

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém jednání 9. dubna 2015 vzalo na vědomí informace o jednáních ve věci financování Grand Prix ČR a schválilo uzavření smlouvy o spolupráci při pořádání Grand Prix ČR mezi Jihomoravským krajem, společností Dorna Sports S.L., a společností Automotodrom Brno, a.s.

Předmětem uvedené smlouvy je závazek společnosti Dorna Sports, S.L. a společnosti Automotodrom Brno, a.s. začlenit Jihomoravský kraj jako spolupořadatele Grand Prix České republiky v roce 2015 a závazek Jihomoravského kraje podílet se jako spolupořadatel na organizaci a zajištění Grand Prix České republiky v roce 2015, a to poskytnutím částky ve výši 50 milionů korun získané z dotace ze státního rozpočtu (ve výši 30 milionů korun) a rozpočtu Jihomoravského kraje (ve výši 20 milionů korun). Zastupitelstvo zároveň uložilo krajské radě projednat do konce dubna letošního roku uzavření dílčích smluv, na jejichž základě se Jihomoravský kraj stane spolupořadatelem Grand Prix České republiky v roce 2015 s vymezením všech souvisejících práv a povinností.

„Jde o transfer 30 milionů korun z ministerstva školství, které kraj obdržel letos v únoru a dále 20 milionů ze schváleného krajského rozpočtu. Nabízíme společnosti Dorna a Automotodromu částku celkem padesáti milionů korun. Jde o historicky nejvyšší částku soukromému subjektu na pořádání významné sportovní akce. Jsem rád, že jsem našel podporu drtivé většiny členů zastupitelstva. Částka dvaceti milionů korun je mimochodem čtyřnásobek původní podpory kraje motocyklové Velké ceně,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek. „Smyslem, proč kraj nabízí tak velkorysou pomoc, je zachování motocyklové Velké ceny. Loni jsme požádali o třicet milionů, abychom je zachránili, aby tato částka nepropadla zpět do státního rozpočtu, protože si o ni nepožádal Automotodrom Brno. Až 11. února obdržel kraj rozhodnutí ministerstva školství o podmínkách čerpání této třicetimilionové dotace. Po seznámení s ním jsme zjistili, že se jedná o dotaci na rok 2015. O tom byli opakovaně informovaní Automotodrom i Dorna. Musíme se řídit českou i evropskou legislativou. Co se týká loňského ročníku, jde o soukromoprávní smluvní vztah mezi soukromou společností Dorna Sports a soukromou společností Automotodrom Brno. Existuje možnost, aby Automotodrom Brno při takovéto velkorysé podpoře letošního ročníku vyřešil svoje dluhy za loňský rok," uvedl hejtman Hašek, který zrekapituloval dosavadní jednání zástupců Jihomoravského kraje, společnosti Dorna i Automotodromu. „Nechci eskalovat spory a nebudu komentovat podrobnosti, než bude vše dojednáno. Technickým termínem je konec dubna. Věřím, že výsledkem bude dobrá zpráva, že se jede Velká cena 2015,“ dodal hejtman.
Náměstek hejtmana Stanislav Juránek informoval o jednání senátního podvýboru pro sport v této věci a vyzdvihl klíčové usnesení, ve kterém podvýbor doporučuje, aby v rámci zachování pravidel EU o veřejné podpoře bylo pořádání Grand Prix České republiky zajištěno formou spolupořádání Automotodromu Brno, a. s., a Jihomoravského kraje.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK