Jihomoravský kraj obhájil ratingové hodnocení Aa1.cz

Jihomoravský kraj získal od společnosti Moody’s Investors Service Limited národní rating Aa1.cz. Zastupitelstvo kraje ve čtvrtek 9. dubna 2015 vzala toto ratingové hodnocení na vědomí. Následně hodnocení předal hejtmanovi Michalu Haškovi zástupce společnosti Petr Vinš.

„Kraj dosáhl dobrého provozního hospodářského výsledku tím, že obezřetně řídil své výdaje. To, co hodnotíme, je vazba na zadluženost a schopnost splácet své závazky a nepředkládáme žádné změny v ratingu. Hospodaření kraje hodnotíme jako dobré, v dalším období očekáváme nárůst příjmů a obezřetné řízení výdajů,“ uvedl Petr Vinš.
„Chci poděkovat jménem samosprávy a současně se snažíme hospodařit jako dobrý hospodář. Doufám, že tuto laťku udržíme i v příštích letech. Budu rád, když jižní Morava bude vždy patřit mezi nejlépe hospodařící kraje. Vážím si i toho, že kraj také každoroční přezkum hospodaření je uzavřen bez závad,“ řekl hejtman Michal Hašek. Náměstek hejtmana Stanislav Juránek ocenil stanovisko ratingu, že přijatý úvěr kraje byl využitý na rozumné věci

Cílem ratingového hodnocení je zjistit, a to na základě komplexního rozboru veškerých známých rizik hodnoceného subjektu, jak je schopen a ochoten dostát včas a v plné výši všem svým splatným závazkům.
Rating Jihomoravského kraje na úrovni Aa1.cz odráží solidní provozní marže (hrubý provozní výsledek/provozní příjmy), téměř vyrovnané hospodářství a efektivně nízkou dluhovou službu. Rating bere také v úvahu stabilizaci dluhu v blízké budoucnosti. Dále byl zohledněn středně vysoký dluh a výrazné investiční potřeby. Ratingový výhled je stabilní. V současném rámci financování, který je charakteristický rigiditou příjmů a výdajů a který brání krajům významně zvýšit provozní marže, není pravděpodobné uvažovat o pozitivním vývoji ratingu kraje. K tlaku na snížení ratingu by naopak mohl vést zhoršení provozních marží v kombinaci se snížením hotovostních rezerv.
Národní rating Moody’s mají v České republice celkem tři kraje a to na stejném stupni Aa1.cz – jde o druhý stupeň z celkem jednadvacetibodové škály hodnocení, který představuje velmi vysokou schopnost dostát svým splatným závazkům (ve srovnání s ostatními domácími subjekty), nejvyšší, který může dosáhnout kraj.

Jihomoravský kraj uzavřel smlouvu o ratingovém hodnocení se společností Moody’s Investors Service 1. prosince 2011. Na základě této smlouvy provedla společnost Moody’s Investors Service v roce 2012 ratingovou analýzu a udělila Jihomoravskému kraji národní rating Aa1.cz. V letech 2013 a 2014 byl na základě ratingové analýzy Jihomoravskému kraji potvrzen národní rating Aa1.cz.

Podle ratingové analýzy patří mezi silné stránky Jihomoravského kraje:
» Přísná kontrola výdajů podporuje provozní marže.
» Fondy EU zmírňují nároky na financování kapitálových výdajů kraje.
» Nízká dluhová služba v porovnání s ostatními kraji.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK