Usnesení senátního podvýboru pro sport k pořádání motocyklové Grand Prix Brno

Podvýbor pro sport Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR přijal na své schůzi 2. dubna 2015 usnesení k pořádání Grand Prix Brno 2015 a v dalších letech.

V tomto usnesení podvýbor vítá roli Jihomoravského kraje při záchraně Grand Prix České republiky a jeho snahu o maximální transparentnost a efektivnost při nakládání s veřejnými finančními prostředky, vyzývá Automodrom Brno, a. s., k maximální součinnosti s Jihomoravským krajem při přípravě a organizaci Grand Prix České republiky pro rok 2015 i v dalších letech. Podvýbor zároveň doporučuje, aby v rámci zachování pravidel EU o veřejné podpoře bylo pořádání Grand Prix České republiky zajištěno formou spolupořádání Automotodromu Brno, a. s., a Jihomoravského kraje.
Plný text usnesení ZDE (doc, 138 kB)