Jednala Regionální stálá konference

Pod vedením hejtmana Michala Haška se 7. dubna 2015 uskutečnilo 3. pracovní jednání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK).

Na jednání byl  primátor Statutárního města Brna Petr Vokřál zvolen náhradníkem člena Národní stálé konference, místopředsedou RSK JMK zvolen byl zvolen krajský zastupitel Zdeněk Peša. Zazněly zde informace o připravovaných projektech jižní Moravy a aktuálním stavu přípravy území Jihomoravského kraje na programové období 2014-2020. Představeny byly rovněž webové stránky www.rskjmk.cz.
Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) je neformální instituce (bez právní subjektivity) pro koordinaci a vyjednávání integrovaných nástrojů, územní dimenze a spolupráci (partnerství) mezi významnými regionálními aktéry pro programové období EU 2014–2020 v území Jihomoravského kraje. Role RSK JMK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK