Výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb

Ceny vítězům krajského kola soutěže Zlatý erb 2015 předali 7. dubna 2015 na slavnostním ceremoniálu v brněnském sídle krajského úřadu hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a předseda krajské poroty Jan Forbelský. Vítězové jednotlivých kategorií postupují do celostátního kola, které bude vyhodnoceno na konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě), která se uskuteční 13. dubna 2015 v Hradci Králové.

„Jsem rád, že tato soutěž pomohla a pomáhá zvyšování kvality webových stránek obcí a měst a poskytování strukturovaných informací nejen občanům, ale i náhodným návštěvníkům webové prezentace obce či města. Samozřejmostí se také stalo úsilí správců obecních a městských webových stránek o zpřístupnění kontaktu těm, kterým zdravotní hendikep neumožňuje běžnou komunikaci. Chci poděkovat všem soutěžícím, že nad rámec zákona komunikují s veřejností a informují o dění ve své obci či městě,“ řekl hejtman Michal Hašek.
V kategorii webových stránek měst (kde soutěžilo 9 přihlášených) získaly první místo Bučovice - http://www.bucovice.cz , na druhém místě se umístilo město Znojmo - http://www.znojmocity.cz , třetí místo náleží Boskovicím http://www.boskovice.cz .
V kategorii webových stránek obcí (10 přihlášených) zvítězila obec Radslavice - http://obecradslavice.com/ , druhá skončila webová stránka Vranova nad Dyjí - http://www.ouvranov.cz  a na třetím místě webová stránka Ketkovic - http://www.ketkovice.cz .
V kategorii „Elektronická služba“ (kde bylo přihlášených 19 služeb) zvítězily společně města Blansko (on line objednávání na úřad) a Boskovice (rozklikávací rozpočet), na druhém místě skončilo Hlášení závad z webu Kyjova, na třetím místě pak Otázky a odpovědi z webu města Blanska.
Cenu veřejnosti v tomto roce získala webová stránka obce Hnanice http://www.obechnanice.cz . Tato cena je ovlivňována návštěvníky stránek dané obce s umístěným logem soutěže. Vítězem je obec nebo město, kde poměr mezi počtem obyvatel a počtem hlasujících pro danou webovou stránku je nejvyšší.

Kromě diplomů vítězové obdrželi věcné ceny, mimo jiné multifunkční tiskárnu, multiPAD, USB disky, sety bezdrátová klávesnice+myš, externí paměti a další doplňky k počítačům, které mohou využít při dalším zlepšování webových prezentací obcí a měst.
Jihomoravský kraj letos vyhlásil zvláštní krajskou kategorii „web sboru dobrovolných hasičů“, do které se mohly přihlásit jednotlivé sbory dobrovolných hasičů v obcích.
V této kategorii zvítězil sbor dobrovolných hasičů z obce Suchý (http://www.sdhsuchy.org/ ), na druhém místě skončili dobrovolní hasiči z Novosedel (http://www.sdhnovosedly.cz ), třetí SDH Brno-Bohunice (http://www.sdhbohunice.cz/ ).

„Díky této soutěži se stránky měst a obcí v kraji velmi zlepšily a tak nabízí svým občanům velmi přehledné informace. Někdy požadavek na informování o všem v obci nebo městě naráží na nepřehlednost a velkou směsici aktualit. Ale i přes tento trend je potřeba ocenit velkou snahu obcí a měst věnovanou svým internetovým prezentacím. Určitě i odkazy na turistické a jiné zajímavosti dokáží obec velmi dobře prezentovat a případně přilákat i návštěvníky. Na druhé straně jsou i webové stránky některých obcí, kde nejsou informace uloženy tak, aby byly snadno a rychle dohledatelné. Při kontrole a porovnávání webů to snadno zjistíte, pokud například chcete porovnat rozpočty obcí nebo požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,“ konstatoval předseda krajské poroty Jan Forbelský.
Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických medií a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích ČR. Více informací o soutěži Zlatý erb najdete na http://zlatyerb.obce.cz/  .
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK